İNDEKS KURUMSAL
Faaliyet Raporları

Hissedarların elinde iletişim kuramadıkları şirketin hisseleri, şirketlerin karşısında ise adı bilinmeyen küçük ortaklar ve uzakta bir yerde potansiyel müşteriler vardı. Zaman değişti, teknoloji ilerledi, iletişim arttı. Hissedar uzaktan seyretmekle yetinmez oldu. Hissedarlar ne istiyor? Basit aslında, şirketi yakından ve derinden izlemek istiyor, şirketin röntgenini çekmeyi, geleceği öngörmeyi arzu ediyor. İletişimi anlık, her zaman ve sürüdürülebilir hale getirmeyi talep ediyor. İndeks, rapor çalışmalarında kurum ihtiyaçlarına uygun yaratıcı çözümler sunar.

Kimi kurum bilgiyi kendi üretip sunarken, pek çok kurum yaratıcı içerik bekler. İndeks araştırma ekibi kurum içinden topladığı verileri sektör bilgileriyle destekler. Rakamları yorumlayarak, raporlara çağdaş bir soluk getirir. Gerek kurumsal iletişim gerekse yatırımcı ilişkileri departmanlarının ihtiyacı olan tasarım çözümlerini araştırma verileriyle buluşturur. İçeriği ve mesajı, hedef kitleyi dikkate alarak kurgulayıp kurum kültürüne uygun olarak sonlandırır. İndeks, faaliyet raporlarını şirketin hazırlamakla yükümlü oldukları doküman olmaktan çıkarıp bir yatırımcı ilişkileri enstrümanına dönüştürür, şirketlerin kurumsal stratejilerini en etkili şekilde ifade etmelerini sağlayacak çözümler geliştirir.

Basılı raporların yanısıra dijital platformda tamamlayıcı çalışma sunar.

İndeks'te üretilen raporların aldığı uluslararası ödüller, sektör çıtasını yukarıya taşıyor. Bu ödüller kadar, ödül gerekçeleri sektörün katettiği yol açısından önemli kilometre taşı oluşturuyor.

LEVENT LOFT II
34394 Şişli-İstanbul
T: 0212 347 70 70
F: 0212 347 70 77

İndeks İçerik ve İletişim Danışmanlık ve Ticaret Ltd. Şti.
Copyright © 2013

BM Un Women
BM