Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Raporu

İlerleme Bildiriminin Faydaları

İlerleme Bildirimi, Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne iştirak edildiğini kurum adına ifade eden bir raporlamadır. Rapora dahil edilen bilgiler, çalışanlar, yerel halk, yatırımcılar, sivil toplum ve iş ortakları da dahil olmak üzere geniş bir yelpazeye yayılan paydaşların bilgi ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılayabilir. Buna ek olarak rapor, yılda bir kere bile olsa, Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin ilkelere dayalı değişim yaklaşımın uygulanmasını değerlendirme, şirketin yaklaşımında değişiklik ya da performans iyileştirme amaçlı güçlendirme yapılmasının gerekip gerekmediğini belirleme ve eylemler ile kaydedilen ilerleme ve yaratılan etkiyi daha doğru şekilde raporlama konusunda şirketlere bir mekanizma sağlamaktadır.

İlerleme Bildirimi konusunda en çok dile getirilen faydalardan bazıları aşağıda yer almaktadır:

Şirket İçi Faydalar

 • Şirketi bir sürdürülebilirlik vizyonu ve stratejisini tanımlama ve hayata geçirme hedefi doğrultusunda motive eder;
 • Şirketi kurumsal vatandaşlık etkinliklerini çekirdek niteliğindeki iş operasyonlarıyla bütünleştirmeye ve değer zincirinin olumlu sosyal etkilerini artırmaya motive eder;
 • CEO’nun kurumsal yönetişime ve liderliğe olan bağlılığını artırır ve raporun hazırlanması, gözden geçirilmesi ve onaylama aşamaları ile üst düzey yönetimin katılımını geliştirir;
 • İş hayatındaki risk ve fırsatların belirlenmesine yönelik çabaları destekler;
 • Farklı kurumsal departmanları (örneğin İnsan Kaynakları, İletişim, Çevre, Sağlık ve Güvenlik, Operasyon, Halkla İlişkiler) birbirine bağlamak suretiyle şirket içi bilgi paylaşımını ve öğrenmeyi teşvik eder;
 • İlerlemenin değerlendirilmesine yönelik şirket içi uygulamaları harekete geçirir ve sürekli performans iyileşmesine katkı sağlar;
 • Üst düzey yönetimin çevre, toplum ve yönetişim konularına olan bağlılığını çalışanların gözünden vurgular ve netleştirir.

Dışarıya Dönük Faydalar

 • Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne aktif şekilde iştirak edildiğini gösterir ve ilkeleri iş stratejisi ve operasyonlarla bütünleştirmek amacıyla ilgili eylemleri açıklar;
 • Daha fazla şeffaflık ve güven yaratımı sayesinde şirketin itibarını ve marka değerini artırır;
 • Bir sürdürülebilirlik vizyonunu, stratejisini ve uygulama planını dillendirmek suretiyle paydaş ilişkilerini geliştirir;
 • İşbirliği sayesinde paydaşlara önemli öğrenme olanakları sağlar;
 • Sosyal sorumluluk yönü olan yatırım fonu ya da endekslerine katılım olasılığını artırır;
 • Şirketin Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne iştirakinin halkla ilişkiler çalışmalarından ibaret olmadığını gösterir.

Kaynak: Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Bildirimi Konusunda Pratik Rehber

Rapor çalışmaları için bizimle iletişime geçebilirsiniz:

http://www.faaliyetraporlari.com/iletisim/