Endoplazmik Retikulum

Satış Vaadi – Unique Selling Proposition : Bir ürün ya da hizmetin pazarlama iletişimi sürecinde ön plana çıkarılması kararlaştırılan benzersiz, ya da rekabet tarafından daha önce kullanılmamış temel fayda önerisi. Marka Vaadi/İmajı – Brand Image : Markanın akılda kalması istenen sözü, marka sloganı. Tüketici zihnindeki pozisyonunu belirleyen önermesi. Ürün satışa çıktığı anda tüketicilerden bir sürü karar […]