Skip to content
Konuşmacılar
Konuşmacılar
Konuşmacılar

Fikir önderleri, “etkileyici kişiler”

Konuşmacılarımızın çok önemli bir bölümü, iş dünyasında veya toplumun farklı alanlarında ciddi görevler ve sorumluluklar almış, bunları yıllarca sürdürülebilir şekilde başarıyla yönetmiş olan kişiler. Başarılarını farklı kurumlara ya da kişilere aktarabiliyorlar. “Influencer” kavramından söz etmek gerekirse, konuşmacılarımızın hepsi, kendi içinde, kendi bölgelerinde bir fikir önderi ve “etkileyici kişiler”. Bu etkileyici kişilerin, örnek kişiler olduğunu söylemeye gerek yok. Yorumları, önemli hizmetlerin tanıtımında büyük rol oynuyor.

Konuşmacılar
Konuşmacılar

Detaylı bilgi için İndeks markası olan İndeks Konuşmacı Ajansı hizmetinizde…