Skip to content
KVKK
KVKK
KVKK

GÜVENLİK, GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Değerli ziyaretçilerimiz İndeks İçerik ve İletişim Danışmanlık ve Ticaret Ltd. Şti. (“İndeks”) olarak; kişisel verilerinizin gizliliği ve güvenliği en önemli önceliklerimiz arasındadır.

Ulaştığınız bu sayfada 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacı taşıyoruz.

Aşağıdaki dokümanları okuyarak bilgilenmeniz ve gerekli alanları doldurmanız konusunda ilginizi rica ederiz.

Değerli Ziyaretçilerimiz,

İndeks İçerik ve İletişim Danışmanlık ve Ticaret Ltd. Şti. (“İndeks“) olarak; kişisel verilerinizin gizliliği ve güvenliği en önemli önceliklerimiz arasındadır. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK“) 10. maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla aşağıdaki açıklamaları siz değerli ziyaretçilerimizin dikkatine sunarız.

İndeks İçerik ve İletişim Danışmanlık ve Ticaret Ltd. Şti.

Esentepe Mah. Oto Çıkmazı Sok. No. 4 K.6 D.28 Levent Loft-2 Şişli/İstanbul

(0212) 347 70 70

 1. İndeks’in kişisel verileri toplamasının yasal dayanağı nedir?

Kişisel verileriniz KVKK’nın 5/1 maddesi uyarınca açık rızanız ve 5/2 maddesinde belirtilen istisnalara dayalı olarak işlenebilmektedir.

 1. İndeks kişisel verilerin toplanmasında hangi yöntemleri kullanıyor?

Kişisel verileriniz, İndeks tarafından yürütülen iş modeline göre değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemler başta olmak üzere www.indeksiletisim.com adlı web sitesinin ziyaret edilmesi, İndeks tarafından düzenlenen etkinliklere katılmanız, iş başvurusu veya burs başvurusu yapmanız, İndeks’le proje gerçekleştirmeniz, işbirliği yapmanız, İndeks’e ait binaları ziyaret etmeniz ve çağrı merkezi ve sosyal medya mecraları aracılığıyla tarafımızla iletişime geçmeniz halinde açık rızanız ve mevzuat hükümlerine uygun şekilde işlenebilmektedir.

İndeks, www.indeksiletisim.com ziyaretçilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ve yasal yükümlülüğü çerçevesinde, işbu aydınlatma metininde belirlenen amaçlar ve kapsam dâhilinde gezinme bilgilerinizi toplayacak, işleyecek, üçüncü kişilerle paylaşacak ve güvenli olarak saklayacaktır.

Belirtmek isteriz ki, www.indeksiletisim.com web sitesi, çerez (cookie) kullanan bir sitedir. Çerez; kullanılmakta olan cihazın internet tarayıcısına ya da sabit diskine depolanarak söz konusu cihazın tespit edilmesine olanak tanıyan, çoğunlukla harf ve sayılardan oluşan bir dosyadır.

İnternet sitemizin çerezleri; yaptığınız tercihleri hatırlamak ve web sitesi/mobil uygulama kullanımınızı kişiselleştirmek için kullanılmaktadır. Bu kullanım, parolanızı kaydeden ve internet sitesi oturumunuzun sürekli açık kalmasını sağlayan, böylece her ziyaretinizde birden fazla kez parola girme zahmetinden sizi kurtaran, daha sonraki ziyaretlerinizde sizi hatırlayan ve tanıyan çerezleri içerir.

Çerezler; web sitesine nereden bağlandığınız, web sitesi/mobil uygulama üzerinde hangi içeriği görüntülediğiniz ve ziyaretinizin süresi gibi web sitesini/mobil uygulamayı nasıl kullandığınızı belirlemek ve izlemek için de kullanır.

Çerezler; ilgi alanlarınıza göre, size daha uygun içerik ve reklamları sunmak üzere reklam/tanıtım amacıyla da kullanılır. Bu şekilde, web sitesini/mobil uygulamasını kullandığınızda size daha uygun içerikleri, kişiye özel kampanya ve ürünleri sunar ve daha önceden istemediğinizi belirttiğiniz içerik veya fırsatları bir daha göstermez. Çerezler ayrıca; arama motorlarını, web sitesini, mobil uygulamasını ve/veya web sitesinin reklam verdiği internet sitelerini ziyaret ettiğinizde ilginizi çekebileceğini düşündüğü reklamları size sunabilmek için “reklam teknolojisini” devreye sokmak için kullanılabilir. Reklam teknolojisi, size özel reklamlar sunabilmek amacıyla;  web sitesine/mobil uygulamaya ve web sitesinin reklam verdiği web sitelerine/mobil uygulamalarına yaptığınız önceki ziyaretlerle ilgili bilgileri kullanır.

 1. İndeks kişisel verileri hangi amaçlarla kullanıyor?

İndeks, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde kişisel bilgilerinizi kaydedebilecek, saklayabilecek, güncelleyebilecek, üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, sınıflandırabilecek ve işleyebilecektir. Kişisel verilerinizin, tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem “kişisel verilerin işlenmesi” olarak kabul edilmektedir.

Kişisel verileriniz şu amaçlarla işlenmektedir:

 • İşlem yapanın/yaptıranın kimlik bilgilerini teyit etmek,
 • İletişim için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek,
 • Şikâyet ve önerilerini değerlendirebilmek,
 • Etkinliklerimizi ve ticari faaliyetlerimizi sürdürebilmek,
 • İş başvurularının değerlendirilmesi ve bu kapsamda insan kaynakları süreçlerinin ve istihdam politikalarının yönetebilmek,
 • İndeks’e ait binaların fiziksel güvenliğini ve denetimini yapmak,
 • KVKK’dan doğan yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek.
 1. İndeks kişisel verilerinizi nasıl koruyor?

Paylaşmış olduğunuz tüm kişisel veriler, KVKK kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatına sahip İndeks’in gözetimi ve kontrolü altındadır. İndeks, yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri gereğince bilginin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması amacıyla, gerekli organizasyonu kurmak ve teknik önlemleri almak ve uyarlamak konusunda veri sorumlusu sıfatıyla sorumluluğu üstlenmiştir. Bu konudaki yükümlülüğümüzün bilincinde olarak veri gizliliğini konu alan uluslararası ve ulusal teknik standartlara uygun surette veri işleme politikalarımızı her zaman güncellediğimizi bilginize sunarız.

 1. İndeks kişisel verilerinizi paylaşıyor mu?

İndeks ile paylaşılan kişisel veriler kural olarak üçüncü kişilerle paylaşılmamaktadır. Etkinlik ve ticari faaliyetlerimizin yürütülebilmesi için gerekli olması halinde kişisel verileriniz yurt içi ve yurtdışındaki iş ortaklarımızla paylaşılabilmektedir.

 1. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan doğan haklarınız nelerdir?

KVKK uyarınca kişisel verilerinizin;

 1. işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. işlenmişse bilgi talep etme,
 3. işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
 5. eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
 6. KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
 7. aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
 8. münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz.

İlgili kişi olarak KVKK kapsamındaki haklarınıza ilişkin taleplerinizi, “İndeks Başvuru Formu ile bize bildirebilirsiniz. Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, İndeks’e iletmeniz durumunda İndeks talebinizi en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından bir ücret öngörülmesi halinde, İndeks tarafından belirlenen tarifedeki ücret talep edilebilecektir.   

  Onay veriyorumOnay vermiyorum