RAPORLAMA HİZMETLERİ

Raporlama hizmetleri devrim yaşıyor. İndeks, “Rapor mu, benden uzak dursun” klişesine son veren çalışmalarla hizmetinizde.

Raporlar, iletişim dünyasının çok önemli enstrümanları. Uzun yıllar anlaşılmayan, ciddi görünmek adına ciddiyetten uzak raporlarla karşılaştık. Oysa rapor, bulgu demektir, tarif etmek demektir, bir olaya ve duruma belli bir çerçeveden bakarak yorumlamak demektir, ölçümlemek ve sonuç paylaşmak demektir.

Kurumsal iletişim hizmetlerinden söz ettiğimizde raporlama başlığı, kendisine en rahat yatırımcı ilişkileri altında yer buluyor. Kurumsal iletişimde, faaliyet raporları, sürdürülebilirlik raporları, kurumsal sosyal sorumluluk raporlarıyla öne çıkan bu bölüm haklı olarak raporlamayı kucaklıyor.

İndeks sanılanın aksine kurum yapısı içinde farklı ihtiyaçlara yanıt veren canlı, heyecanlı, anlaşılır rapor üretimi hizmeti sunuyor. İletişim dünyasının güçlü bir oyuncusu olarak, yazılan, konuşulan, eyleme dökülen her konunun bir muhatabı olduğu noktasından hareket ediyor. Raporun hedef kitlesine anlatması gereken konu, sağlaması gereken fayda, aktarması gereken bilgi üzerinden kurgu yapıyor.

Raporlama hizmetleri, akademik çevrede yaygın kullanılan araçlar ve akademik çevrelerin de kurumsal hayata katkılarından biri. Ne yazık ki gerek dili, gerek kullanılan yöntemle çoğunlukla kolay okunabilme özelliğine sahip olamayan akademik raporlar bugüne kadar önemli bir boşluğu doldurdu. Günümüz koşulları bu raporlamayı, en azından kamuoyuyla iletişim kurmak açısından desteklemiyor. İndeks, bu ve benzeri belgelerin yeniden yazılması ya da bir iletişim belgesi haline getirilmesi hizmetini de sunuyor.

İndeks Raporlama Hizmetleriyle ilgili daha fazla bilgi edinmek için:

http://www.faaliyetraporlari.com