Türkiye'nin En Güçlü İletişim ve İçerik Ekosistemi
Vizyon:

Rekabette fark, içerik kalitesiyle yaratılabilir. Entellektüel sermayeye, yaratıcılığa ve sürekli gelişime değer veren yönetim anlayışıyla, iletişimin temelini oluşturan içerik çalışmalarını çağdaş değerler ve küresel hedefle geniş kitlelere yaymak; bilgiye dayanan kaliteli içerik çalışmalarının yaygınlaşmasında aktif ve öncü rol oynamak.

Misyon:

İndeks, doğru bilgiyi, doğru zamanda ve frekansta, doğru araçlarla, doğru hedef kitleye ileterek, en doğru içerikle en etkin iletişimi sağlamayı kendisine misyon edinmiştir.

Değerler:

: Bağımsız
: Tarafsız
: Güvenilir
: Özgürlükçü

: Hukuka saygılı
: Güler yüzlü
: Eşitlikçi

: Yenilikçi
: Özgün/Yaratıcı
: Evrensel değerlere saygılı