Skip to content
Menu

Türkiye'nin En Güçlü İletişim ve İçerik Ekosistemi

Vizyon – Misyon – Değerler

Vizyon

Rekabette fark, içerik kalitesiyle yaratılabilir. Entellektüel sermayeye, yaratıcılığa ve sürekli gelişime değer veren yönetim anlayışıyla, iletişimin temelini oluşturan içerik çalışmalarını çağdaş değerler ve küresel hedefle geniş kitlelere yaymak; bilgiye dayanan kaliteli içerik çalışmalarının yaygınlaşmasında aktif ve öncü rol oynamak.

Misyon

İndeks, doğru bilgiyi, doğru zamanda ve frekansta, doğru araçlarla, doğru hedef kitleye ileterek, en doğru içerikle en etkin iletişimi sağlamayı kendisine misyon edinmiştir.

Değerler:

: Bağımsız
: Tarafsız
: Güvenilir

: Özgürlükçü
: Hukuka saygılı
: Güler yüzlü

: Eşitlikçi: Yenilikçi
: Özgün/Yaratıcı
: Evrensel değerlere saygılı