Sürdürülebilirlik Raporları

Uluslararası rapor ve analizler, küresel ortamda faaliyet göstermekte olan kurumların yarıdan fazlasının enerji tüketimini azaltan politikalar oluşturduğunu ortaya koyarken, kurumların hala küçük bir bölümü, enerji maliyetlerini ve karbon emisyonlarını ölçülebilir bir biçimde azaltabildiklerini belirtiyor. Raporlamada karşılaşılan en büyük güçlük, tasarruf hedeflerine ulaşılmasını sağlamada gerekli olan sürdürülebilirlik konusundaki karşılaştırmaların ve ana performans kriterlerinin tanımlanması. Etkili performans ölçüm kriterlerinin, kurumun sürdürülebilirlik stratejisiyle ve diğer dış raporlama gerekleriyle uyumu hayati önem taşıyor.
Finansal veriler kurumun risklerinin ve değer yaratma potansiyelinin ancak belirli bir kısmını ortaya koyabiliyor. Denge; strateji, yenilikçi ürünler, marka ve itibar yönetimi, enerji/kaynak verimliliği, ticari/çevresel/sosyal risklerin azaltılması gibi elle tutulmayan faktörlerle sağlanabiliyor.
Sürdürülebilirlik raporları, artık büyük kurum ve kuruluşlar tarafından düzenli olarak hazırlanan bir çalışma. Sanayileşmiş ülkelerin çoğu, çevreye etki eden faaliyetleri kısıtlayan/düzenleyen, uzun süredir yürürlükte olan yasalara sahip. Bu yasalar, çevrenin korunmasına ilişkin faaliyetlerin bir şekilde raporlanmasını şart koşuyor.
Sürdürülebilirlik raporları için ölçümleme çerçevelerin geliştirilmesi, tedarikçi ve kullanıcıların karşı karşıya kaldığı en büyük zorluk. Birden fazla ölçümleme çerçevesinin bulunması, ortak kabul edilen bir tanımın ve sürekli uygulamaların olmayışı, değişen ve zaman zaman güvenilirliği sorgulanan sonuçların ortaya çıkmasına neden oluyor. Gönüllü raporlama çerçevelerinin yasa ve düzenlemelerle senkronize edilmesi ve işler hale getirilmesi yakın bir gelecekte sağlanabilecek unsurlar arasında görülebilir.
Sürdürülebilirlik raporları, Ar-Ge çalışmaları, sosyal sorumluluk raporlamaları, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmeleri, İndeks’in yatırımcı ve kurumsal iletişim açısından yanıt verdiği alanlar arasında. İndeks, raporlamalarda uluslararası standartlara, öğreti ve eğilimlere uyumlu çalışır. Kurumların ihtiyaçlarına bu sorumlulukla yanıt verir. İndeks, müşterilerini sürdürülebilir varlığının temeli olarak gören bir anlayışa sahiptir.

Sürdürülebilirlik raporları için bizimle iletişime geçebilirsiniz:

http://www.faaliyetraporlari.com/iletisim/

Çimsa
Çimsa 2010
Erdemir 2004
Garanti 2010
Siemens
Turkcell Global
Turkcell KSS