İçerik İletişim Ajansına Kimin İhtiyacı Olur?

İletişim ve pazarlamaya kimin gereksinimi yok, acaba? Yine de işi profesyonel açıdan ele alırsak, içerik iletişimi ajanslarını, kapsamlı pazarlama ve tanıtım işi yapan reklam ajanslarından ayıran bazı farklar vardır. İçerik iletişimi ajansları, geniş bir kitleyi hedefleyen işlerden ziyade belirli iş segmentlerini veya iş toplulukları arasındaki çapraz ilişkileri hedefleyen ve içerik üretimlerindeki çeşitlilik ve uzmanlıkla diğerlerinden […]