Balıkçılıktan bankacılığa

(Yazar: Ömer Yılmaz, İçerik Fabrikası) İskoçya’nın beş yüz mil kuzey batısında yer alan İzlanda… Büyük finansal deneyimler hakkında hiçbir fikirleri yokken gözlerini Wall Street örneğine dikip “biz de yapabiliriz” der İzlandalılar ve kısa süre için bile olsa yapabilir gibi görünürler. 2003 yılında üç büyük bankasının varlıkları birkaç milyar dolarmış ve bu rakam ülkenin gayrisafi yurtiçi […]