Türkiye'nin En Güçlü İletişim ve İçerik Ekosistemi
 

Faaliyet Raporu Hazırlamanın Önemi

 

Şirketlerin bir çoğu faaliyet raporu hazırlama zorunluluğu olmamasına rağmen her yıl hazırlatıyor. Bunun başlıca sebebi faaliyet raporları, yeni yatırımcılara ve potansiyel ortaklara şirket hakkında detaylı bilgi veriyor.

İletişim Aracı Olarak Raporlar
Eskiden hissedarların elinde sadece hisseleri, şirketlerin elinde sadece adı bilinmeyen küçük ortaklar ve uzakta bir yerde potansiyel müşteriler vardı. Zaman değişti. Ortaklar, potansiyel müşteriler ve yatırımcılar; şirketin cirosu, karlılığı ya da pazarlama stratejilerinin yanı sıra yönetim politikalarını da merak etmeye başladı. Şirketin çevreye verdiği önem, sosyal sorumluluk projeleri, din, ırk ya da cinsiyet ayrımı yapılıp yapılmadığı dikkat çeker oldu. Bugün başta yıllık finansal faaliyet raporları olmak üzere tüm kategorilerdeki faaliyet raporları, finansal veri paylaşmaktan çok daha fazla anlam taşıyor.

Artık Zorunluluktan Çok Öte
Dünyada faaliyet raporu hazırlamakla yükümlü şirketlerin sayısı binlerle ölçülüyor. Faaliyet raporlarının çoğu yalnızca zorunluluk nedeniyle hazırlanmıyor. Günümüzde çoğu şirketin faaliyet raporu hazırlamasındaki neden; yeni yatırımcılara ve potansiyel ortaklara şirketin başarılarını, etkinlik alanlarını ve mali durumunu anlatabilmek, taahhütlerini yerine getirdiğini ispatlamak, içinde bulunduğu toplumun güvenilir ve saygın bir üyesi olduğunu göstermek ve gelecek dönemde yapacakları hakkında bilgilendirme yapmak. Bu noktadan hareketle, faaliyet raporları yatırımcıların yanı sıra iç ve dış müşterilerin gözünde de şirketin itibarını pekiştiren iletişim araçları haline geliyor.

Etkili Pazarlama Araçları Olarak Faaliyet Raporları
Faaliyet raporları bütün bir yıl yaptıklarınızın aynası, şirketin karnesidir. Tek bir rapor içerisinde; finansal performansınızı, başarılarınızı, misyon ve vizyonunuzu, geleceğe dair vaatlerinizi, çevreye, insana ve ekonomiye katkılarınızı anlatma şansını yakalarsınız. Raporların uzun yıllar boyunca sadece zorunluluktan yapılmış olması, çok çaba harcanmadan, iş dünyasının diliyle yazılmış, anlaşılması imkansız raporların ortaya çıkmasına neden oluyordu. Bu tip raporların hedef kitleye hitap etmekte başarısız olduğu ve etkinliğinin azaldığı anlaşıldıkça, yalnızca rakamlardan oluşan, anlamak için uzman olmak gereken, iç karartıcı faaliyet raporlarının yerini yalın ama dikkat çekici, hedef kitleye hitap edebilen yaratıcı raporlar aldı.

Raporlar Ödül Avcısı
Dünyada faaliyet raporları alanında çok sayıda uluslararası yarışma bulunuyor. Raporların içerik, tasarım ve kurgu açısından değerlendirildiği bu yarışmaların sonuçlarının kurum itibarına olumlu katkı yaptığını gören şirketler, kendilerine ödül kazandıracak faaliyet raporu projelerine yöneliyorlar.

 

www.faaliyetraporlari.com 

Share Post