İçerik Analizi

STANDART DIŞI İÇERİK ANALİZİ

Türkiye’de ilk kez içeriğin ölçümlenebileceğini gösterdik. Sınırsız yazmak, doyasıya konuşmak, tutturabildiği gibi bilgi vermek iletişim kurmak değildir. İletişimin temel unsuru bilgidir. Bilgi, doğru derlenirse, zamanında üretilirse, doğru hedef kitleye giderse, algı kontrolü yapılırsa, zincir öğrenmeye ve düzeltmeye açık olursa iletişim olabilir. İletişim en zor ölçümlenen faaliyetlerden biridir. Ama imkansız değildir. İçerik ölçümlenebilir. Doğru kriterler belirlemeniz şartıyla… Ölçemediğiniz içerikle iletişim kurgulayamazsınız.

NEDEN ÖLÇÜYORUZ?

 • Ölçmediğiniz hiçbir şeyi yönetemezsiniz.
 • Bilginin derinlemesine analizine ve anlamlandırılmasına ihtiyaç vardır.
 • Ölçmeden kıyaslama yapamazsınız.
 • Nerede durduğunuzu görmeniz gerekir. İçerik analizi yerinizi en doğru şekilde söyler.
 • Verilerin niceliksel analizinin yanı sıra niteliksel analizi bütünü tamamlar.
 • Rakip içeriklerinin eşdeğer kriterlere göre değerlendirilmesi gerekir.
 • Satır arası yorumlarla metinlerin detaylı yorumlanması fark yaratır.
 • Harcamalarınızı ve satın alınan değeri bilmek, yönetmek önemlidir.
 • Kısa-orta-uzun dönem strateji kurgulamak gerekir.

NASIL ÖLÇÜLÜR?

9 adımda içerik ölçümleme:

 • İhtiyaç analizi yapılır. (Hedef kitle-sorunlar-fırsatlar-gelecek)
 • İçerikler derlenir, “standart takip verileri” kullanılır.
 • Toplanan içerik hacim/teknik olarak analiz edilir, önceliklendirilir, yol haritası hazırlanır.
 • Ölçüm yapılacak kriterlerin tespiti yapılır; bunlar zaman/mekan/mecra kriterine göre uyarlanır.
 • Rakip tespiti gerçekleştirilir.
 • Kriterlere göre editoryal çalışma yapılır.
 • Deneyimli editör havuzu ile gelişmiş yazılımlar kullanılır.
 • Çıktıları alınır, değerlendirilir ve yorumlanır.
 • Gelecek için projeksiyon çıkarılır.

SİSTEM NASIL İŞLER?

 •  Standart olarak belirlenen kriterler üzerinden bir değerlendirme yapılır.
 •  Database, İndeks’le paylaşılır ya da İndeks bu datayı gerekli kurumlardan talep eder.
 •  Coğrafya belirlenir.
 •  Kullanılacak mecralar seçilir.
 •  Hedef kitle özellikleri değerlendirilir.
 •  Analizi yapılacak kriterler belirlenir.
 •  Rakip seçimi yapılır.
 •  Raporlama sıklığı ve niteliği belirlenir.
 •  Analiz; yazılım ve manuel olmak üzere iki eksende ilerler.
 •  İçerik analizi yazılımı sayesinde, veri analizi yapılır.
 •  İstatistiki açıdan anlamlı veri kümesi editoryal süzgeçten geçer.
 •  Niteliksel (standart dışı) veriler, nicelik verileriyle karşılaştırılıp, yorumlanır.
 •  Belirlenen kriterler ve zamanlama üzerinden, standart dışı ölçümleme sunulur.

SİSTEMİN SAĞLADIĞI AVANTAJLAR  

 •  İçeriğin kalitesini ölçümlemek
 •  İçerik ile hedef kitle buluşmasını sağlamak
 •  İletişim partnerlerinin kullanacağı içeriği yaratmak
 •  Sürdürülebilir iletişim stratejisi geliştirmek
 •  Satın alınmayan mecralarda yayınlanan içeriğin çözümlenmesi
 •  Rakip ile karşılaştırma
 •  Nicelikle birlikte niteliğin derinlemesine analizi
 •  Veri açısından zenginlik
 •  Sözcü takibi ve varsa sözcüler arasında görev dağılımı gerçekleştirmek
 •  Proaktif olma yeteneği geliştirmek
 •  Krizlerde erken uyarı, fırsatlarda planlama yapabilme kabiliyeti
 •  Alternatif açıklama ve yorumlamalar
 •  Medyadaki mesajların daha iyi kontrol edilebilmesi
 •  Hedef kitleleri daha iyi anlama ve özel iletişim stratejileri geliştirme
 •  Kurumsal iletişim, pazarlama iletişimi, yatırımcı ilişkileri iletişimlerinde aktif olmak
 •  Kurum içi dengeleri yönetmek
 •  İtibar yönetimi

NELERİ ÖLÇÜMLEYEBİLİRİZ?

 •  Kampanya: Kampanya döneminde güçlü vurgu/güçlü anlatım ölçümlenmesi
 •  Ürün: İçerik faydası ve ürünün doğru hedef kitle ile buluşması
 •  Kurumsal itibar: Kurumsal kimliğin, saygınlığın, kamuoyuna doğru aktarımı
 •  Sosyal sorumluluk: Bu anlayışın paydaşlar nezdinde etkisi ve algısı, kurum değerine etkisi
 •  Sürdürülebilirlik çalışmaları: Etkili mi? Anlaşılır mı? Değer yaratıyor mu?
 •  Kurumsal Haber: Güncellik, hedef kitle, doğruluk değerlendirmesi
 •  Kriz Haberleri: Kriz haberlerinin kurumun itibarına olan etkisi, bu haberlerin içeriği
 •  Reklam: Doğru hedef kitle, doğru mecra ve doğru slogan kullanımının değerlendirilmesi
 •  Yatırımcı İlişkileri: Hedef kitle-kurumsal kimlik kargaşalarına son vermek üzere kurumsal iletişimle örtüşen/çakışan noktaların tespiti

ÇALIŞMADAN KİMLER FAYDALANACAK?

 • Kurum yönetimi
 • Kurumsal iletişim birimi
 • Reklam ve halkla ilişkiler birimi
 • PR ajansları
 • Sosyal medya ajansları
 • Medya planlama ve satın alma ajansları
 • Yatırımcı ilişkileri
 • Hedef kitle
 • Paydaşlar

Eğitmenler için tıklayınız.