Skip to content

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri

İndeks

• Basılı işlerde firesiz ebat, geri dönüşümlü kağıt ve efektif mürekkep kullanımına dikkat eder.
• Dijital üretimi özendirir.
• Dijital atık yaratmaz.
• Kağıt tüketimini sınırlandırır, tüketileni atıkta değerlendirir.
• Hükümsüz, eski, bozuk elektronik parça ve cihazları geri dönüşümle değerlendirir.
• Elektrik, su, benzinde yakıt tasarruflu çalışma yapar.
• Müşterileri için hazırlanan tüm içeriklere; “kadın, iş güvenliği, çevre, sürdürülebilir gelişim” gibi toplumsal konu kotası uygular.
• İçerik üretme kabiliyeti olan, sosyal sorumluluk alanında faaliyet gösteren kurum, kuruluş, dernek ve vakıflara, yaptıkları çalışmaların temeli olan bilgiyi yaygınlaştırabilmeleri için tüm platformlarını açarak hizmet verir.
• Duyarlı olduğu pek çok konu arasından daha bilinçli hareket etmek üzere yaptığı seçki sonucunda aşağıdaki temaları destekler:

1. Ülke ekonomisini destekleyeceğine inandığı “girişimcilik”,
2. Ülke gelişimini sağlayacağına inandığı “inovasyon”,
3. Verimliliği artıracağına inandığı genç işsizlik ve kadın istihdamı,
4. Fikirlerin yaratılmasına ve daha çok görüşün ortaya çıkmasına yardımcı olacağına inandığı şehircilik ve yaşam kalitesi.

Gençler için yarışma

İndeks’in, Türkiye’nin geleceği gençler için kurgulanmış toplumsal sorumluluk projesi 2003 yılında faaliyete geçti. Amaç; yolunu bulmakta güçlük çeken, tereddüt eden, emin olmayan, fırsattan uzakta yaşayan, danışacak kimsesi bulunmayan gençlerimize iş dünyasına adım atmanın püf noktalarını göstermek ve onlara sahip çıkmaktı. Bu hayal ile pek çok firma ‘gönül ortağı’ olarak destek oldu, 9 sponsorla başlayan yarışma 50’nin üzerinde destekçiyle çığ gibi büyüdü. Sırasıyla; bankacılık, perakende, lojistik, bilişim, Yeni Türkiye, otomotiv, girişim, yazılım, medya, şehircilik ve finans konularında 12 yarışma gerçekleştirildi.

Küresel Sorumluluğumuz

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri

1999 yılı Dünya Ekonomik Forumu’nda Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kofi Annan’ın girişimiyle başlatılan “Küresel İlkeler Sözleşmesi” dünyada yüzlerce şirket ve sivil toplum kuruluşu tarafından imzalandı. Küresel İlkeler Sözleşmesi (Global Compact) yasal yaptırımı olmayan gönüllü bir uygulama. Uygulama, insan hakları, çalışan hakları, çevre ve yolsuzluk gibi konular çerçevesinde 10 temel prensip etrafında şekillenen bir yol haritası. Global Compact Sözleşmesi’ni imzalayan şirketler verdikleri taahhütlerle ilgili ilerleme raporları sunuyorlar.

İndeks olarak 10 Şubat 2009 itibariyle Global Compact Sözleşmesi’ni imzalayarak, platforma katıldık.

Sözleşme uyarınca İndeks, kendi duruş ve varoluş prensipleriyle birebir uyum içinde olan evrensel ilkeyi uygulamayı ve yaygınlaşması için çaba göstermeyi kabul etti.

Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin 10 temel ilkesi şöyle sıralanıyor:

İnsan Hakları İlkeleri

İlke 1: Etki alanları içinde evrensel insan haklarının korunmasına destek veya saygı gösterilmesi
İlke 2: Kendi kuruluşlarının insan hakları ihlaline karışmamış olmalarının sağlanması

Çalışma İlkeleri

İlke 3: Örgütlenme özgürlüğü ve toplu sözleşme haklarının etkin bir şekilde tanınması
İlke 4: Her türlü zorlayıcı ve baskı altında çalıştırmanın engellenmesi
İlke 5: Çocuk işçiliğinin etkin bir şekilde önüne geçilmesi
İlke 6: İşe alma ve çalışma süreçlerinde ayrımcılığın önlenmesi

Çevre İlkeleri

İlke 7: Çevre ile ilgili konularda, zarar oluşmadan önleyici yaklaşımın desteklenmesi
İlke 8: Daha etkin bir çevre sorumluluğunun yaygınlaştırılması için girişimde bulunulması
İlke 9: Çevre dostu teknolojilerin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için girişimde bulunulması

Yolsuzlukla Mücadele İlkeleri

İlke 10: Tehdit ve rüşvet dahil tüm ahlakdışı davranışlara karşı çalışılması

 İndeks COP-1 dosyasını indirmek için tıklayınız…

 İndeks COP-2 dosyasını indirmek için tıklayınız…

 İndeks COP-3 dosyasını indirmek için tıklayınız…

 İndeks COP-4 dosyasını indirmek için tıklayınız…

 Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi 4. İlerleme Bildirimi-2013 dosyasını indirmek için tıklayınız…

 Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi 4. İlerleme Bildirimi-2014 dosyasını indirmek için tıklayınız…

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi 9. İlerleme Bildirimi dosyasını indirmek için tıklayınız…

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi 10. İlerleme Bildirimi dosyasını indirmek için tıklayınız…

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi 12. İlerleme Bildirimi dosyasını indirmek için tıklayınız…

UN Women’a imza attık

Kadınların, tüm sektörlerde ve her düzeyde, ekonomik yaşamın içinde yer alabilmelerini sağlamak amacıyla güçlendirilmelerinin,
Güçlü ekonomilerin yapılandırılması,
Daha istikrarlı ve adil toplumların oluşturulması,
Kalkınma, sürdürülebilirlik ve insan hakları anlamında, üzerinde uluslararası mutabakat sağlanmış hedeflere ulaşılması,
Kadınların, erkeklerin, ailelerin ve toplumların yaşam kalitelerinin yükseltilmesi,
Şirketlerin yönetimlerinin ve hedeflerinin saygınlaştırılması için yerine getirilmesi gereken temel bir zorunluluk olduğuna olan inancıyla

Mart 2016 itibarıyla Birleşmiş Milletler bünyesinde kurulan ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadınların Güçlendirilmesi Birimi’ bildirgesine imza attık.