Türkiye'nin En Güçlü İletişim ve İçerik Ekosistemi

BEŞ ADIMDA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

İnsan, yaşlı gezegenimiz dünya ve kar… Bu üç kavramı optimal bir şekilde birleştiren şirketler yeni dünyanın da lideri olacak.

Ekonomik, sosyal ve çevresel başarıyı bir arada yakalamak çok kolay değil. Sürdürülebilirlik kelimesi hayatımıza gireli 20 yıl olmasına rağmen henüz gelişimi tamamlayamamış bir bebekten farklı değil… Birçok şirket bu kavramı iş süreçlerinin içerisine yeni yeni almaya başladı. Fakat bir şirketin sürdürülebilir olması ne yaptığı işleri bu kavrama göre yeniden tanımlamasıyla ya da bir takım istatistiksel verilerle sona ermiyor. Geleceğin sürdürülebilirliğini inşa edebilmek için atılması gereken birçok önemli adım var. Bu beş adımı başaranlar sürdürülebilir bir geleceğin temellerini şimdiden atmış sayılıyorlar:

•   Her ürünün ortaya çıkardığı değeri iyi anlamak gerekiyor. Üretilen her ürünün tüketiciler ve tüm paydaşlara sağladığı faydayı iyi anlamak sürdürülebilirliği doğru anlatabilmek açısından büyük önem taşıyor.
•   Her ürünün oluşturduğu değerin iyi tanımlamak da sürdürülebilirliği önemli koşullarından biri… Eğer doğru bir tanımlama yapılırsa şirketin sürdürülebilirlik ile birlikte ortaya çıkan gerçek değerini çok daha kolay ölçümleyebilirsiniz.
•   Şirket değerinin oluşmasını sekteye uğratacak her şeyi ortadan kaldırılmalı. Bunun için zaman, para, enerji ve diğer tüm kaynakların israfını önlemek gerekiyor.
•   Müşterileri şirket değerine katkı yapmak için cesaretlendirmek gerekiyor. Bunun tüm modern iletişim yöntemleri ve bilgi paylaşım metodları kullanılmalı. Çünkü tüketicinin güncel ihtiyaçlarına hızlı bir şekilde cevap verecek her şey şirket değerine katkı yapar.
•   Her adıma mükemmel olmayı hedefleyin. Üretim döngüsünün her aşamasında mükemmellik hedefiyle ilerlemek ürün ya da hizmetlerin en iyi şekilde tüketici ile buluşmasını sağlar. Ürün döngüsünün herhangi bir aşamasında sürdürülebilirlikte taviz vermek sonuçları geri döndürülemeyecek bir hale getirebilir.

Kaynak: The Triple Bottom Line

Share Post