Türkiye'nin En Güçlü İletişim ve İçerik Ekosistemi

SÜRDÜRÜLEBİLiR BiR DÜNYA iÇiN NE YAPMALI?

Sürdürülebilirliğe dayalı bir iş mimarisi öneren Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (Global Compact), toplumun her kesimini sorumluluğa davet ediyor. Bu kesimlerin önemli bir bölümünü ise kurumlar oluşturuyor. Kurumların sürdürülebilirlik raporları yayınlaması sürdürülebilir bir dünya için atılmış önemli adımlardan biri kabul ediliyor.

Sürdürülebilirliğe dayalı bir iş mimarisi öneren Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (Global Compact), bunun için iş dünyası, hükümetler, sivil toplum ve üniversiteler de dahil olmak üzere toplumun her kesiminin birlikte hareket etmesinin gerekliliğinin de altına çiziyor. Toplumun önemli kesimlerinden biri de elbette kurumsal firmalar… Bu anlamda giderek daha popüler hale gelen Sürdürülebilirlik Raporları da kurumları daha bilinçli olmaya teşvik ederken kamuoyunda farkındalık yaratmaya yardımcı oluyor. Sürdürülebilir bir dünyaya destek olmak için kurumların düzenli rapor hazırlamasının birçok amaca hizmet ettiğini söylemek yanlış olmaz. Pekiyi, sürdürülebilir bir dünya için daha fazla neler yapılabilir?

• İlk hedef kamuoyu desteğini kazanmak!
• Belirli hedefler ve taahhütlere dayalı sürdürülebilir iş modellerinin geliştirilmesi ve bunların sonuçlarının da kamuoyuna açık raporlarla herkese duyurulması gerekir.
• Ortaklıkların güçlendirilmesi ve bu ortaklıkların önemli sonuçlar doğurması için yeni iş birliği modelleri geliştirilmesi de önem arz eder.
• Küresel ve yerel platformdaki yatırım, girişim ve kaynaklar, küresel sürdürülebilirlik öncelikleri ön planda tutacak şekilde yeniden şekillendirilmelidir.
• Şirketlerin küresel sürdürülebilirlik öncelikleri ile iş stratejileri, modelleri ve Ar-Ge faaliyetlerinin birlikte yürüyeceği bir mekanizma geliştirilmelidir.
• Yönetişim mekanizmalarını ve kurum kültürünü sürdürülebilirlik ile entegre hale getirmek için çalışanlar ve yöneticiler teşvik edilmelidir.
• Sürdürülebilirlik performansı için yatırımcılarla şeffaf ve açık bir iletişim stratejisi benimsenmelidir.
• İyi uygulamaları ve örnekleri yerel unsurlar ve tedarikçilerle paylaşarak onlara operasyonel destek ve kaynak sağlanmalıdır.
• Hükümetlerin bir yandan yasal düzenlemeleri yaparken bir yandan da toplumun tüm kesimlerini cesaretlendirecek teşvikler getirmesi gerekmektedir.
• Sivil toplum kuruluşlarının toplumu bilinçlendirecek somut çalışmalara imza atması da önem arz eder.
• Üniversiteler, sürdürülebilirliği yaşamın içerisine katacak iş dünyası-üniversite iş birliğini somut çalışmalara dönüştürmelidir.
Kaynak: Global Compact/ Building the Post-2015 Business Engagement Architecture raporu

©İçerik Fabrikası

Share Post