Türkiye'nin En Güçlü İletişim ve İçerik Ekosistemi

FAALİYET RAPORUNUN İLETİŞİMİ NASIL YAPILMALI ?

Faaliyet raporunun hazırlanmasından ve genel kurula sunulmasından yönetim kurulu sorumludur. Yönetim Kurulu’nun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgilerin denetlenen finansal tablolar ile tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı, bağımsız denetimin kapsamı içindedir. Bağımsız denetime tabi olduğu halde, bağımsız denetimden geçmemiş finansal tablolar ile yönetim kurulunun faaliyet raporu, düzenlenmemiş hükmündedir.

Metinlerinin yazılması, grafik olarak tasarımı, editörlüğü, redaktörlüğü ve faaliyet raporunun hazırlanma süreçlerinden sorumlu kişi ya da komite, şirket yapılanmasına ve yapılan işin içeriğine bağlı olarak reklam, halkla ilişkiler, kurumsal iletişim, hukuk ve mali işler departmanlarıyla ve varsa reklam ve halkla ilişkiler ajanslarıyla birlikte koordineli olarak çalışır. Bu departmanlar arasında doğabilecek bir koordinasyonsuzluğun önceden önlenmesi için iş planları net olarak oluşturulmalı, işin belirli süreçlerinde farklı kontrol ve onay mekanizmaları konmalı ve meydana getirilen işin, hisseleri işlem görmekte olan şirkete verebileceği zararının engellenmesi sağlanmalıdır. Bu amaçla, faaliyet raporunu hazırlamadan önce, Türk Ticaret Kanunu’na göre uyulması gereken kurallar hakkında şirket çalışanları bilgilendirilmelidir.

Türk Ticaret Kanunu uyarınca faaliyet raporlarının şirket hissedarları dışında taraflarla paylaşılması tabi olunan SPK, BDDK gibi başka bir mevzuat açısından zorunlu olmadığı sürece şirketin isteğine bağlıdır.

Faaliyet Raporu İletişimi

Faaliyet raporunun iletişimi sırasında dikkat edilmesi gerekenler:

  • Doğru hedef kitleye ulaştırılması
  • Mevcut / potansiyel yatırımcılara gönderilmesi
  • Kurumsal yatırımcılara iletilmesi
  • Yurt içi ve yurt dışına toplu gönderim
  • Internet sitesi entegrasyonu

Faaliyet raporu bastırılırken hangi dillerde, kaçar adet basılacağı planlanır, başta yatırımcılar olmak üzere şirket menfaat sahiplerine, analistlere, diğer finans kurumlarına ve ekonomi basınına gönderilir. Şirketlerin internet sitelerine elektronik formatta faaliyet raporları eklenmektedir. Fortune Top 100 şirketlerinin faaliyet raporlarına baktığımızda neredeyse tamamının finansal raporlarını internet sitelerinde interaktif formatlarda kullandığını görüyoruz.

Halka açık şirketlerin faaliyet raporlarını Türkçe ve İngilizce olarak ayrı ayrı hazırladıkları görülmektedir. Uluslararası yabancı fonlara ulaşmak ve analistlerin İngilizce olarak hazırladıkları raporlara kaynak olması amacıyla faaliyet raporunun İngilizce olarak hazırlanması yararlıdır.

Özellikle yabancı ortaklık payının yüksek olduğu şirketlerde faaliyet raporunun yurt dışına etkin dağıtımı önem kazanmaktadır. World Investor Link ya da Europe Investor Direct gibi bazı şirketler faaliyet raporu dağıtım programları düzenlemekte, özellikle uluslararası finans medyasında yayımladıkları ilanlarla topladıkları taleplerle, programlarına katılan şirketlerin faaliyet raporlarını talep edenlere göndermektedirler. Şirketler internet sitelerine faaliyet raporu talebi için bir form koyabilir, formu dolduran yatırımcılara basılı haldeki faaliyet raporunu gönderebilirler.

Kaynak: Deloitte

Share Post