Türkiye'nin En Güçlü İletişim ve İçerik Ekosistemi

İNDEKS İLETİŞİM’DEN FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA EĞİTİMİ

Faaliyet raporlarında kurum ihtiyaçlarını, kurumsal yönetim eğilimlerini, değişen kurumsal iletişim dinamiklerini dikkate alarak yaratıcı çözümler sunan İndeks İletişim, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD)’ne “Faaliyet Raporu Hazırlama Eğitimi” verdi. İndeks İletişim’in kurucusu, Gazeteci Yazar Yaprak Özer’in aktardığı bilgilerle gerçekleşen eğitimde öncelikle, faaliyet raporlarının da birer kurumsal iletişim enstrümanı olduğu bilgisinden yola çıkılarak “iletişim kavramı, iletişimde ifade gücü, basitlik ile sadeliğin işlevi, içerik tüketimi” üzerinde duruldu.

Faaliyet raporları içeriğini oluşturan “Özgün – Vizyoner – Anlaşılır; Kurumsal Kimliği Yansıtan; Hedef Kitle Beklentisine cevap veren; Bilgi Yoğun – Şeffaf – Hikaye Anlatımı; Örneklem – Hedefler; Entegre Düşünce Yapısı; Bütüncül Bakış Açısı; Geçmiş ve Gelecek – Güven” temel unsurlarının anlatıldığı eğitimde faaliyet raporlarında son dönem hangi yeniliklerin ve beklentilerin olduğu, bir iletişimci gözüyle “Faaliyet raporlarının nesi eksik?” başlığı ile aktarıldı.

Son zamanlarda kurumların sık tercih ettiği entegre raporlama üzerine de bilgi veren Yaprak Özer, anlatımda hikayeleştirmenin önemine, yine son zamanlarda faaliyet raporları ile birlikte hazırlanan “Yıllık Gözden Geçirme” (Annual Review) gibi yeniliklere de değindi.

Katılımcılar arasında eğitimin içeriği ve yararları üzerine yapılan değerlendirme anketinde “Faaliyet Raporu Hazırlama Eğitimi”ne katılanların %98’i eğitimin kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağladığını belirtti. Faaliyet raporları hazırlık sürecinin verimli hale gelmesi ve işlevsel, amacına hizmet eden bir rapor hazırlanması için bu alanda çalışan kurumsal iletişimcilerin, yatırımcı ilişkilerinin, kurum yöneticilerinin; sistematik bir şekilde hazırlanmış profesyonel eğitimler almaları büyük bir avantaj sağlıyor.

Faaliyet raporlarını zorunlu doküman olmaktan çıkarıp, yatırımcı ilişkileri enstrümanına dönüştüren İndeks, şirketlerin kurumsal stratejilerini en etkili şekilde ifade etmesini sağlayacak çözümler geliştiriyor.

Share Post