Türkiye'nin En Güçlü İletişim ve İçerik Ekosistemi

ŞİRKETLERDE YENİ TREND: SOSYAL SORUMLULUK

Bora Ersezen

Yaşanan siyasi ve ekonomik gelişmeler, giderek artan rekabet, fırsat eşitsizliği, küresel ve çevresel sorunlar toplumu olduğu gibi şirketleri de farklı çözüm arayışlarına itti. Sosyal sorumluluk alanında önemli gelişmeler yaşanması da bu arayışların bir ürünü.

Yakın döneme kadar şirketler özellikle, kendilerine hedef olarak daha iyi bir şekilde ürünlerini pazarlamayı, kar elde etmeyi ve yeni yatırımlar yaparak hedeflerine ulaşma yolunu seçtiler. Toplumdaki değişen trendler şirket yapılarını ve CEO’ları bir başka yöne doğru yöneltti. Özellikle batıda değişen şirket organizasyonları bu yapının değişmesinde öncü oldular. Bu değişimin ilk başında gelen olay ise Kurumsal Sosyal Sorumluluk bilincinin gelişmesi oldu.

Bu açıdan bakıldığı zaman, özellikle toplumda yükselen sivil toplum anlayışına paralel olarak şirketlerde önemli sosyal konuları seçerek bu konularda faaliyetler yapmaya ve projeler üretmeye başladılar. Özellikle çocukların eğitimine yönelik çalışmalar şirketlerin gözdesi haline geldi. Ülkemizde de büyük şirketler sosyal sorumluluk konusunda son yıllarda bir çok büyük ve örnek çalışmaya imza attılar. Sosyal sorumluluk anlayışının yaygınlaşması ile insan kaynakları departmanlarının yükü de artmaya başladı.

Büyük şirketlerde sosyal sorumluluk projeleri genelde insan kaynakları departmanlarının koordinesinde ve düzenlenmesi ile yapılmaktadır. Özellikle çalışan personeli bu konularda eğitmek ve toplumsal çalışmalara katmak son derece önemlidir. Bunu çalışan memnuniyetinin bir parçası olarak da görmek ve hafta sonlarında topluma faydalı bir hizmete doğru onları yöneltmek gerçekten çok önemli bir olaydır.

Son yıllarda ortaya çıkan bu yüzlerce sosyal projenin bir diğer amacı da gençlerin çalışma hayatına kazandırılması konusudur. Şirketlerin projelerde stajyerleri de değerlendirmesi çok önemlidir. O genç beyinler şirketin bünyesinde gerçekleştirdiği projeler sayesinde şirket de çalışma olanağı bulabilmelidir. Kuruma ileride ekonomik olarak bir değerde katabilecektir. Bu mantıkla da düşünürsek sosyal sorumluluğun bir kurum için ne kadar önemli olduğu anlayışı karşımıza bir kez daha çıkar

Bir şirket tabii ki bu tür bir çalışmaya girmeden önce son derece iyi seçimler yapmak zorundadır. Hangi bölgede, hangi hedef kitleye bu çalışmayı yapacak son derece önemlidir. Projelerin doğru okunması toplumsal fayda açısından da önemli bir konudur. Bu konularda bir projeyi uygularken en önemli öğe bütçe kalemlerinin iyi tespit edilmesidir. Şirket buna göre bir düzenleme yapmalı ve yıllık bir pay ayrılmalıdır.

Yeni şirket trendlerinde, kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı iyi bir noktaya gelmelidir. Gelecekte bu konuya daha çok önem verilirse insan kaynaklarından ayrı  bir departman olarak bile kurulması gündeme gelebilir. Bu da şirket stratejilerinde gelecekte göz ardı edilmeyecek bir olgu olarak  kalmalıdır.

 

Share Post