Türkiye'nin En Güçlü İletişim ve İçerik Ekosistemi

Şirketlerin finansal tabloları geçmişte oluşan olayların sonuçlarını belirli bir muhasebe standartları setine göre özetlemektedir. Finansal tablolarda yer alan rakamsal verilerin başta hissedarlar olmak üzere tüm menfaat sahipleri tarafından doğru bir biçimde anlaşılabilmesi için bu rakamların şirketin yönetim organı tarafından yorumlanması gerekir. Şirketin yıl içindeki faaliyetlerinin, şirket performansının, yıl içindeki önemli olayların finansal tablo okuyucusuna anlatıldığı noktada finansal tablolar daha anlaşılır, içindeki finansal veriler rakamlar daha anlamlı hale gelir. Finansal tabloların en önemli eksiği geçmişi raporlaması ve gelecekte oluşacak olaylara, firmayı bekleyen risklere bu risklere karşı alınan önlemlere, şirketin vizyonu ve stratejilerine ilişkin bilginin sınırlı oluşudur.

Oysa şirketler, hissedarlar, yatırımcılar, analistler, tüm menfaat sahipleri sadece geçmiş ile değil gelecek ile ilgilide bilgi almak isterler. Araştırmalar gösteriyor ki, piyasa sadece finansal verilerle değil, şirkete ilişkin finansal olmayan verilerle de ilgilenmektedir. Örneğin; bir inşaat firmasının ihale sürecindeki teklifleri henüz bilançoya yansımamış olsa da firmanın gelecekteki performansı hakkında son derece önemli bir bilgidir.

Piyasanın ihtiyacı şirketin hem geçmiş performansının değerlendirildiği hem de firmanın gelecekte karşılaşabileceği risk ve fırsatlara ilişkin beklentileri anlayarak yatırım kararlarını yönlendirebileceği tek bir raporda tüm bu bilgilerin sunulmasıdır.

Dünyada bu ihtiyacı gören birçok firma şirketin stratejileri, kurumsal yapılanmaları ve performansları faaliyet gösterilen ortamın kendine özgü sosyal, çevresel, ticari koşulları da göz önüne alarak ve bu koşulları değerlendirerek finansal ve finansal olmayan verileri bir arada sunmaya başlamıştır. Bu kapsamlı ve tek raporun adı ise entegre raporlamadır. Entegre raporlama ile şirketler yatırımcıları ve şirketin performansı hakkında bütünsel resmi görmek isteyen menfaat sahiplerini hedeflemektedir. Önümüzdeki yıllarda entegre raporlamanın dünyada daha çok şirket tarafından yapılması beklenmektedir. Türk Ticaret Kanunu uyarınca, şirketlerin hazırlaması gereken faaliyet raporlarında finansal ve finansal olmayan varlıkların şirket ortakları ve menfaat sahipleri ile paylaşılması şirketlerin şeffaflaşması ve kurumsallaşması için önemli bir adımdır.

Ödüllü raporlar

Birçok ülkede ve uluslararası düzeyde yıllık faaliyet raporları yarışmaları düzenlenmektedir. Bu yarışmalarda faaliyet raporları çok farklı yönleriyle ödüllere layık görülmektedir.

Uluslararası ödül organizasyonlarının en bilinenlerinden biri olan, Mercomm şirketi 1987’den bu yana her yıl ARC (Annual Report Competition – Yıllık Faaliyet Raporu Yarışması) düzenliyor. Farklı kategoriler altında verilen ödüller, en iyi rapor, en iyi başkan mesajı, en iyi kapak tasarımı, en iyi iç tasarım, en iyi yazı içeriği, en iyi fotoğraf; en iyi gösterim, en iyi finansal bilgi en iyi on-line rapor, en iyi sosyal ve kurumsal sorumluluk raporlaması, en iyi basım gibi ödülleri içermektedir.

Hamburg Sanat Müzesi’nin “basılı” eserler bölümünde, modern döneme ait çalışmalar arasında; şirketlerin değişen kurumsal yaklaşımlarının uzantısı olan birbirinden etkileyici “Yıllık Faaliyet Raporları – Annual Reports” yer alıyor.

Raporların performansı

Faaliyet raporu ile ilgili performans değerlendirmesi kriterleri oluşturulmakta, yatırımcılar ve analistlerden alınan geri bildirimler, şirketlerin internet sitesindeki faaliyet raporu ziyaretçi sayısı, ekonomi / borsa basınından alınan medya kapsamı vb. gibi yöntemlerle faaliyet raporlarının performans değerlemesini yapmaktadırlar.

Birçok büyük şirketin internet sitesinde interaktif yıllık faaliyet raporu alt başlıklar halinde bölümlendirilerek, okuyucunun istediği bilgiye bir an önce ulaşması sağlanmaktadır.

Kaynak: Deloitte

Share Post