Türkiye'nin En Güçlü İletişim ve İçerik Ekosistemi

İYİ HAZIRLANMIS FAALİYET RAPORUNUN KATMA DEĞERİ

Şirket hakkında güncel, doğru, karşılaştırılabilir bilgi ve şirketin gelecek hakkında vizyonu, planları anlaşılır bir biçimde menfaat sahipleri ile paylaşılması, şirketin gerçek değerinin ortaya çıkmasına yardımcı olur.

İyi hazırlamış faaliyet raporunun sağladığı başlıca yararları aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz:

  1. a) Yasal mevzuat ve düzenleyici kuruluşların standartlarına uyumu sağlar ve bu kuruluşlarla iletişime katkıda bulunur.
  2. b) Şirketin gerçek değerinin hisse değerine yansımasına destek olur.
  3. c) Yatırımcıların beklentilerini yönetir.
  4. d) Şirket menfaat sahipleri (yatırımcılar, tedarikçiler, çalışanlar vb.) ile şirket arasındaki ilişkileri geliştirir.
  5. e) Şirket ile menfaat sahipleri arasındaki güven ortamını pekiştirir.
  6. f) Yatırımcılar için sağlıklı veri temin eder,
  7. g) Şirketin bilinirliğini artırır.
  8. h) Şirketle ilgili fırsatların ve şirketin büyüme potansiyelinin anlaşılmasını sağlar.
  9. i) Şirketin sermaye piyasalarından yeni fon temin etme yeteneğini artırır.
  10. j) Menfaat sahiplerini şirketin karşılaşabileceği riskler ve bu risklere karşı alınan önlemler konusunda bilgilendirir*.

Fon ihtiyacı içerisinde olan şirketlerin bankacılık sektörü yerine, sermaye piyasalarından kaynak temin etme yolunu tercih ettikleri noktada, talep ettikleri fonların nasıl kullanılacağının yatırımcılara bildirilmesi ve sonraki aşamalarda da bilgi aktarımının devam etmesi; sermaye piyasalarının etkinliği, devamlılığı ve büyümesi için çok önemlidir. Bu kapsamda, sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyen en önemli etkenlerden biri zamanında sunulan doğru bilgidir.

Kaynak: Deloitte

Share Post