Türkiye'nin En Güçlü İletişim ve İçerik Ekosistemi

İletişim Danışmanlığı

İndeks Medya İlişkileri Eğitimleri, süresi ayarlanabilen, kuruma-kişiye özel kurgulanan geniş kapsamlı, simülasyon destekli programlar sunuyor.

Medya İlişkileri Eğitimi Modülü;

Türk Medyası / Uluslararası medya modülü; Medyanın yapısını ve işleyişini anlatan bir modüldür. Eğitim verilecek kişi ve şirkete göre özel olarak hazırlanır. Kişinin özgeçmişi, iletişim araçlarında varsa yansımalarının analizi, sektör, rakip analizleri yapılır.

Simülasyon ve Vak’a Çalışması Modülü;

Dergi, gazete, TV programları gibi sözcülerin medyayla karşılaşabilecekleri tüm alanlar için özel olarak kurgulanmış gerçeğe yakın durumlara mülakat teknikleri çalışmaları uygulaması. Katılımcılar gerçek zamanlı olarak kamera karşısına çıkarak, geleceğe hazırlanır.

Kriz İletişimi Modülü;

Kriz anlarında ortaya çıkabilecek tahribatı engellemeye ve doğru iletişim yöntemleri ile bu durumu avantaja çevirmeye yönelik eğitimleri kapsayan, kurum sözcülerine özel içerik çalışmasıdır.

Kurum İçerik Analiz Modülü;

Kurumlar paydaşları için, bilgilendirici, yönlendirici içerikler üretir. Bu içeriklerin anlaşılabilmesi için gerekli sistem ve içerik çalışması modülüdür.

Basın Gönderileri Modülü;

Yoğun kullanılan basın bültenlerinin medyada yayınlanma oranlarını yükseltmenin püf noktalarına dair, firmaya özel kurguladığımız eğitim çalışması.

Basın Toplantısı ve Roadshow Modülü;

Çok sayıda basın mensubunun katılımıyla gerçekleşen bir bilgi alışveriş platformu olan basın toplantısı, lansman ve önemli sunumlara yönelik özel içerik üretim eğitimi modülü.

Etkili Sunum Teknikleri Modülü;

Verilen mesajların hedefe ulaşmasını sağlamak için dizayn edilen modülde, dinleyiciler karşısında güvenilir ve ikna edici performans göstermek için içerik ve tekniğin yanı sıra beden dilini etkin kullanmak üzere çalışma bütünü.

Kurum Sözcüleri Modülü;

Her kurumun temel bir sözcüsü, teknik ve uzmanlık gerektiren konularda özel sözcüleri bulunmalıdır. Sözcüler kontrolsüz konuşamaz, çoğu zaman yardıma ihtiyaç duyar. Sözcü geliştirmek ve mesaj iletişimi üzerine çalışmaların bütünüdür.

Kurum İletişim Araçlarının Kurgulanması ve İçerik Oluşturma Modülü;

Kullanılan birden fazla iletişim aracı bulunmaktadır. Bunların arasındaki görev dağılımının bir sistem dahilinde yapılması ve kurumsal politikaların gözetilmesi gerekir.

Bireysel Gelişim ve İmaj;

Görüntünün algısı, bireysel imaj yönetimi, beden dili, ses ve nefes egzersizlerine dayanan çalışmalar yapılır. Kişinin değişik mekan ve organizasyonlarda ya da hayatın içinde rollerine göre seçmesi gereken kostüm çalışmasına, özel fotoğraf çekimi ve sınırlı kullanımına kadar uzanabilir.

Yatırımcı İlişkilerinde Medya İlişkileri;

Kurumlarda görece yeni yapılanan ve önemi fonksiyonuyla birlikte hızla artan yatırımcı ilişkileri bölümü, kurumsal iletişim kadar medya ilişkilerinin içinde yer almakta. Profesyonellerin iletişim dünyasında güvenle çalışma yapmalarını sağlayan modül, yeni uygulama-teknik ve mecralara pencere açıyor.

Paydaş İletişimi;

Her kurum farklı paydaşlarla çalışıyor. Hedef kitle içinde yeni oluşan paydaşlar iletişim stratejisi içinde çoğunlukla kayboluyor. Özel strateji ve planlama üzerinde çalışma yaptığımız bu modül, paydaşların birbirinden farkı, onlara ulaşılacak iletişim hattı, anlam ve algılama konusunda yaşananlara ilişkin sonuç odaklı çalışmadır.

Çoklu Coğrafyada İletişim;

Mesajın farklı coğrafyalarda kurgulanmasını ve uygulanmasını hedefleyen modül; daha açıklayıcı olabilmek adına örneğin ortaklık, satın alma süreçlerinde etkili. Bir açıklamanızı Avrupa’da yapmak zorundaysanız, medya ve iletişim kurmak istediğiniz hedef kitleye kadar dikkate alacağınız unsurlar ile Körfez bölgesinde iletişim kurmak arasında önemli yapısal farklar olduğunu gerekçeleriyle ortaya koyan yol haritası belirleyen bir çalışmadır.

Siyasi İletişim – Siyasette İletişim;

Siyasetçi de siyaseti konuşan da içerik konusunda dün’ü, bugün’ü bilmeli, yakın ve uzak geleceğe hitap etmeli. Siyaset iletişimi, iletişimin matematiği. Siyasette farklı dinamikler, özel bir tempo ve hareketleri ayrı ve özel yoğunluklu kitleler söz konusu. Burada yalnızca verilecek mesaj değil kitlelerin algısı da önemli. İkisinin armonisi üzerine yapılan çalışmalar bütünü.

Eğitim modüllerimizle ilgili detaylı bilgi için:

http://www.medyailiskileriegitimi.com/egitim-modulleri/

 

Share Post