Türkiye'nin En Güçlü İletişim ve İçerik Ekosistemi

KAPANAN ŞİRKETLERİN AÇILANLARA ORANI HER YIL ARTMAKTA

Üretilen mal ve hizmet miktarı her yıl artıyor. Ancak dünyada açılan şirket sayısına karşılık kapanan şirket sayısında büyük bir artış da görülmekte. ABD’de 1980 yılında kurulan her 100 firmaya karşılık 80 şirket kapanmakta iken bu oran 2000’de 100 yeniye karşılık 85 kapanma, 2000 yılından sonra ise kurulan her 100 firmaya karşılık 115 kapanmaya kadar çıkmış durumda. Ülkemizde ise bu istatistikler dünya ile aynı yükseklikte seyretmese de kapanan firma sayısındaki artış hemen göze çarpıyor. Ülkemizde 2000 yılına kadar kapanan firmaların açılanlara oranı %3 iken 2000’den sonra bu oran %15’e çıkmış durumda. Sadece anonim şirketlere bakıldığında ise kapanma oranı %35’leri bulmuş durumda. 2000 yılına kadar bu oran sadece %1 idi.

İstatistikler tüm sektörlerde tekelleşmenin arttığını gösteriyor.

Üretilen mal ve işlem hacmi her yıl artmasına rağmen firma sayısının o ölçüde artmaması; bize firma büyüklüklerinin her geçen gün arttığını, küçük firmaların giderek yok olduğunu, büyüklerin ya daha çok büyüdüğünü ya da birleşmeler ile sahneden çekildiklerini gösteriyor.

Şirketlerdeki karlılık ve büyüme dinamiklerini incelediğimizde; hangi sektörde iş yapılırsa yapılsın sürekli büyümek ve pazar payını arttırmak gerektiğini biliyoruz. Büyüyemeyenlerin küçüleceği ve uzun dönemde iş hayatından silineceğinin artık herkes farkında. İstatistiklerin gösterdiği kadarı ile kapanan firmalar, ağırlıklı olarak büyük çaptaki firmalar. Lokal çalışan küçük çaplı firmaların da kapanma oranlarında büyük artış olmasına rağmen bu oran henüz büyükler kadar kritik değil.

Büyük firmaların kapanma nedenlerine baktığımızda genelde birleşmeler ve satın almalardan kaynaklandığını görüyoruz.

Her geçen gün artan acımasız rekabet koşulları, sürekli büyümeyi ve maliyetleri düşürmeyi gerektiriyor. (ölçek ekonomisi) Bunun yanı sıra tarım girdileri sektöründeki (tarım ilaçları, tohum, gübre, hayvansal ilaçlar) tekelleşme de bu durumu etkiliyor.

Çok uluslu şirketlerin her geçen gün tüm sektörlerde dünyayı daha çok kontrol etmeye başlaması ve devletlerden bile daha büyük hale gelmeleri, yirmi birinci yüzyılın yadsınamaz bir gerçeğidir.

Bu yazı, İçerik Fabrikası yazarı ve İndeks Konuşmacı Ajansı üyesi Özhan Atalay’ın  makalesinden alıntılanmıştır. Tamamını okumak için lütfen tıklayın

Share Post