Şubat 2017

İçerik Fabrikası yazarı Utku Köse, Responsive Web’i son derece anlaşılır bir şekilde tarif ediyor: “Responsive Web, yani Türkçe olarak “Uyumlu / Duyarlı Web” olarak adlandırabileceğimiz yaklaşım, farklı cihaz görünüm modları için kendini ayarlayabilen Web tasarımları için kullanılan bir isim. Kısaca, Responsive Web yaklaşımı ile tasarladığınız

İletişim uzmanı, İçerik Fabrikası Yazarı Ali Rıza Değer “Pazarlama & satışta yeni güncellemeleriniz var!” başlıklı yazısında, pazarlama dünyasındaki son yeniliklere dikkat çekiyor: “Yepyeni bir dönem başlıyor. Bu dönemin ‘hizmette farklılık yaratan, müşterisini dinleyen firmaların’ dönemi olacağına inancım kesin.” Şeklinde bir vurgu yapıyor. Pazarlamacı, iletişimci ve reklamcıların

Yeni mezunundan tepe yöneticisine, stajyerden patrona iş dünyasına adım atmış ya da atacak herkes aynı soruları soruyor: Bu proje için gönüllü olmalı mıyım? Zam istemeli miyim? Bu teklifi kabul etmeli miyim? İzin istemeli miyim? Yöneticime bu fikrimden bahsetmeli miyim? Yıllar bu sorulara yanıt arayarak gelir geçer

İçerik Fabrikası editöründen yenilenebilir enerji üzerine dikkat çekici bir çalışma. Yenilenebilir enerji nedir ve bizim için neden bu kadar önemli? Sorularına yanıt veren yazıda, güneş ve rüzgar enerjisi dışında jeotermal enerji, biyokütle enerjisi ve hidrojen enerjisi de detaylı olarak açıklanıyor. Yazıdan kısa bir bölümü aşağıda okuyabilir, tamamını yasal

İçerik Fabrikası yazarı Bora Ersezen şirketlerde uygulanan sosyal sorumluluk projelerini kurumsal departmanlar bazında aşama aşama kaleme alarak özel kurumların içinde yaşadıkları devinimi anlatıyor. Kısa zaman içinde şirketlerin yönetim departmanlarında sosyal sorumluluk projeleri görevini hangi departman üstlenir, nasıl yapılır, konu kimin görev tanımına girer gibi çeşitli soruların dönmeye başladığını

Yatırımcı ilişkileri konusunda “iletişim” deyince akla ilk gelen araç, faaliyet raporları oluyor. Ancak yatırımcı ilişkileri, farklı kanallarla çok çeşitli iletişim araçlarına ihtiyaç duyar. Yatırımcı İlişkileri Bölümü; şirket Yönetim Kurulu ve Üst Yönetimi ile Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul, Merkezi Kayıt Kuruluşu gibi kurum ve kuruluşlar ile

  Betam, Prof. Dr. Seyfettin Gürsel, Araştırma Görevlisi Melike Kökkızıl ve Araştırma Görevlisi Selin Köksal tarafından hazırlanan “İşgücü Piyasası Görünümü: Ocak 2017” notu yayınlandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre

İçerik Fabrikası yazarı Utku Köse kapsamlı bir çalışma yaparak Web 2.0 servislerini sosyolojik açıdan değerlendirdi. Web 2.0 servislerini pek çok açıdan ele almanın mümkün olduğunu belirten Köse, bu servislerin, bilgisayar kullanıcıları (bireyler) açısından ele alındığında; kişilerin özellikle Internet – Web ortamına olan bağımlılıklarını artırma ve

Faaliyet raporlarında kurum ihtiyaçlarını, kurumsal yönetim eğilimlerini, değişen kurumsal iletişim dinamiklerini dikkate alarak yaratıcı çözümler sunan İndeks İletişim, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD)’ne “Faaliyet Raporu Hazırlama Eğitimi” verdi. İndeks İletişim’in kurucusu, Gazeteci Yazar Yaprak Özer’in aktardığı bilgilerle gerçekleşen eğitimde öncelikle, faaliyet raporlarının da birer kurumsal