Türkiye'nin En Güçlü İletişim ve İçerik Ekosistemi

Sürdürülebilirlik Raporları

Uluslararası rapor ve analizler, küresel ortamda faaliyet göstermekte olan kurumların yarıdan fazlasının enerji tüketimini azaltan politikalar oluşturduğunu ortaya koyarken, kurumların hala küçük bir bölümü, enerji maliyetlerini ve karbon emisyonlarını ölçülebilir bir biçimde azaltabildiklerini belirtiyor. Raporlamada karşılaşılan en büyük güçlük, tasarruf hedeflerine ulaşılmasını sağlamada gerekli olan sürdürülebilirlik konusundaki karşılaştırmaların ve ana performans kriterlerinin tanımlanması. Etkili performans ölçüm kriterlerinin, kurumun sürdürülebilirlik stratejisiyle ve diğer dış raporlama gerekleriyle uyumu hayati önem taşıyor.

Finansal veriler kurumun risklerinin ve değer yaratma potansiyelinin ancak belirli bir kısmını ortaya koyabiliyor. Denge; strateji, yenilikçi ürünler, marka ve itibar yönetimi, enerji/kaynak verimliliği, ticari/çevresel/sosyal risklerin azaltılması gibi elle tutulmayan faktörlerle sağlanabiliyor.

Sürdürülebilirlik raporları, sorumlu kuruluşlar tarafından düzenli olarak hazırlanan bir çalışma. Sanayileşmiş ülkelerin çoğu, çevreye etki eden faaliyetleri kısıtlayan/düzenleyen, uzun süredir yürürlükte olan yasalara sahip. Bu yasalar, çevrenin korunmasına ilişkin faaliyetlerin bir şekilde raporlanmasını şart koşuyor.

Sürdürülebilirlik raporları üretiminde İndeks’in çözümü akredite kurumların ölçümünü gerçekleştirdiği, küresel standartlarda yorumladığı sonuçları anlaşılır bir dile, anlaşılır bir akışa, kolay takip edilebilir kurguya, anlamlı ve cazip tasarım paketine dönüştürmek. Uygulama sürecini baştan sona kadar yöneten İndeks ortaya anlaşılır, takdir edilir bir performans belgesi çıkarıyor.

Sürdürülebilirlik raporları, Ar-Ge çalışmaları, sosyal sorumluluk raporlamaları, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmeleri, İndeks’in yatırımcı ve kurumsal iletişim açısından yanıt verdiği alanlar arasında.

Sürdürülebilirlik raporları için bizimle iletişime geçebilirsiniz:

Share Post